НЭВТРЭХ
Арвайхээр суманд 2020.04.02 -ний өдөр 28 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

14 төрлийн үйлчилгээг 38 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 75% (21 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 25% (7 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 28
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:08:56 01:20:24 9
Тасалбаргүй 00:00:39 00:12:25 19
00:03:18

01:32:49

Биечлэн 00:03:18 01:32:49 28
Утсаар 0
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 28 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 7
2 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-5, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 6
3 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Тодорхойлолт авах-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, 8
4 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Бусад-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 16
5 Долгоржав.Б
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-04-02 18:19:37, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр