НЭВТРЭХ
2020.04.03 нд 118 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

22 төрлийн үйлчилгээг 128 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 88% (104 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 12% (14 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 118
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:03:30 00:42:11 12
Тасалбаргүй 00:04:35 08:06:07 106
00:04:28

08:48:18

Биечлэн 00:04:39 08:45:35 113
Утсаар 00:00:32 00:02:43 5
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 35, Богд - 8, Батөлзий - 2, Баянгол - 7, Гучин-Ус - 1, Зүүнбаян-Улаан - 22, Нарийнтээл - 12, Тарагт - 10, Уянга - 21 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 1
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 5
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, Материал /даатгуулагчид өгөх/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-7, 13
4 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /бусад/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Тодорхойлолт авах-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 8
5 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
6 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Зөвөлгөө /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 8
7 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
8 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
НДШ тайлан өгөх-7, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-7, 22
9 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-6, 12
10 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвөлгөө /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, НДШ тайлан өгөх-4, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, 10
11 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Бусад-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 5
12 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Бусад-4, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, 11
13 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, 6
14 Долгоржав.Б
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-3, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, 4
15 Долгорсүрэн.Ша
(Уянга)
Зөвөлгөө /бусад/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, 12
16 Должинсүрэн.Да
(Богд)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-1, НДШ тайлан өгөх-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 8
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-04-03 23:42:32, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр