НЭВТРЭХ
2020.04.10 нд 48 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

15 төрлийн үйлчилгээг 59 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 94% (46 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 6% (3 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 48
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:45:54 08:25:03 11
Тасалбаргүй 00:04:16 02:38:02 37
00:13:31

11:03:05

Биечлэн 00:14:47 10:50:49 44
Утсаар 0
Цахимаар 00:03:04 00:12:16 4
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 22, Бүрд - 1, Богд - 2, Батөлзий - 2, Баянгол - 2, Есөнзүйл - 2, Нарийнтээл - 1, Төгрөг - 3, Уянга - 14 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Бусад-3, 3
2 Дуламсүрэн.Са
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, 10
4 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 3
5 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 2
6 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
7 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 2
8 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 3
9 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, 1
10 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 3
11 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, НДД баталгаажуулах /СД/-4, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 14
12 Март.Цо
(Бүрд)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
13 Долгоржав.Б
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, 2
14 Долгорсүрэн.Ша
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Бусад-1, НДД баталгаажуулах /СД/-4, Зөвөлгөө /СД/-2, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, 10
15 Должинсүрэн.Да
(Богд)
НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 2
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-04-12 11:30:34, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр