НЭВТРЭХ
2020.04.14 нд 78 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

18 төрлийн үйлчилгээг 89 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 90% (70 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 10% (8 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 78
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:04:39 02:15:00 29
Тасалбаргүй 00:02:09 01:45:57 49
00:03:05

04:00:57

Биечлэн 00:03:01 03:49:49 76
Утсаар 00:00:54 00:00:54 1
Цахимаар 00:10:14 00:10:14 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 36, Бүрд - 1, Богд - 1, Батөлзий - 1, Баянгол - 5, Есөнзүйл - 2, Зүүнбаян-Улаан - 1, Тарагт - 5, Уянга - 23, Хайрхандулаан - 3 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Шалгуулах /материалын хариу/-1, 1
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-11, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Данс асуух-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, 18
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Тэтгэвэр /сунгалт/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, 5
4 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
5 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 5
6 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-2, 2
7 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 1
8 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 5
9 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, Бусад-1, 6
10 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 9
11 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /бусад/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 2
12 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-10, 10
13 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, 10
14 Март.Цо
(Бүрд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
15 Долгоржав.Б
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, 2
16 Долгорсүрэн.Ша
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Зөвөлгөө /СД/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Зөвөлгөө /бусад/-1, 10
17 Должинсүрэн.Да
(Богд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-04-14 21:58:08, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр