НЭВТРЭХ
2020.04.15 нд 57 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

15 төрлийн үйлчилгээг 74 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 93% (53 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 7% (4 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 57
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:16:55 01:07:41 4
Тасалбаргүй 00:03:05 02:44:02 53
00:04:03

03:51:43

Биечлэн 00:04:11 03:50:56 55
Утсаар 00:00:23 00:00:47 2
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 8, Бүрд - 1, Богд - 6, Баянгол - 3, Баруунбаян-Улаан - 1, Нарийнтээл - 2, Тарагт - 5, Уянга - 22, Хайрхандулаан - 5, Хархорин - 4 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 3
2 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 3
3 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
4 Энхжаргал.Ре
(Баруунбаян-Улаан)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
5 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 4
6 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 2
7 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 8
8 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, 7
9 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
Зөвөлгөө /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-3, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 15
10 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, 9
11 Март.Цо
(Бүрд)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
12 Энхсаруул.Б
(Хархорин)
НДД баталгаажуулах /СД/-4, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 5
13 Долгоржав.Б
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 1
14 Долгорсүрэн.Ша
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, Зөвөлгөө /СД/-2, 8
15 Должинсүрэн.Да
(Богд)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, 6
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-04-16 09:20:38, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр