НЭВТРЭХ
БИЧИГ ХЭРЭГ, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АЖИЛТНЫ ТҮР АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА: 

 Материалыг 2020.04.23 –ны 18:00 цаг хүртэл хэлтсийн 203 тоотод хүлээн авна

НИЙТЭЛСЭН : 2020-04-16 11:58:33, Д.Очирбат, Арвайхээр