НЭВТРЭХ
2020.04.16 нд 78 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

20 төрлийн үйлчилгээг 90 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 88% (69 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 12% (9 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 78
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:11:20 05:28:58 29
Тасалбаргүй 00:06:50 05:35:16 49
00:08:30

11:04:14

Биечлэн 00:08:37 11:03:48 77
Утсаар 00:00:26 00:00:26 1
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 44, Баян-Өндөр - 1, Богд - 2, Батөлзий - 2, Баянгол - 2, Гучин-Ус - 3, Зүүнбаян-Улаан - 2, Нарийнтээл - 1, Тарагт - 2, Уянга - 15, Хайрхандулаан - 4 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, Бусад-5, 9
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Данс асуух-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Материал /даатгуулагчид өгөх/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-4, Зөвөлгөө /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-8, 21
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-4, Тодорхойлолт авах-1, 8
4 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 4
5 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, 1
6 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
7 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 2
8 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 3
9 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 2
10 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
11 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 3
12 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 5
13 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДШ тайлан өгөх-1, 11
14 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 3
15 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, 8
16 Долгоржав.Б
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-3, 3
17 Долгорсүрэн.Ша
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 2
18 Должинсүрэн.Да
(Богд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 2
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-04-16 21:52:04, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр