НЭВТРЭХ
Арвайхээр суманд 2020.04.22 -ний өдөр 29 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

14 төрлийн үйлчилгээг 33 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 86% (25 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 7% (2 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 7% (2 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 29
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:08:37 02:52:32 20
Тасалбаргүй 00:04:11 00:37:41 9
00:07:14

03:30:13

Биечлэн 00:06:41 03:00:27 27
Утсаар 0
Цахимаар 00:14:53 00:29:46 2
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 29 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Бусад-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Шалгуулах /материалын хариу/-1, 3
2 Алтанцэцэг.Ба
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 3
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, Данс асуух-1, Зөвөлгөө /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 8
4 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 9
5 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 3
6 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Бусад-1, Данс асуух-1, 4
7 Долгоржав.Б
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-3, 3
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-04-22 20:44:07, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр