НЭВТРЭХ
2020.04.23 нд 125 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

20 төрлийн үйлчилгээг 132 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 90% (112 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 10% (13 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 125
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:08:47 02:03:05 14
Тасалбаргүй 00:04:23 08:06:45 111
00:04:52

10:09:50

Биечлэн 00:05:08 09:50:55 115
Утсаар 00:01:24 00:07:01 5
Цахимаар 00:02:22 00:11:54 5
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 31, Бүрд - 2, Богд - 13, Батөлзий - 1, Баянгол - 3, Есөнзүйл - 17, Өлзийт - 1, Зүүнбаян-Улаан - 17, Тарагт - 6, Уянга - 18, Хайрхандулаан - 4, Хужирт - 1, Хархорин - 11 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-2, Бусад-1, Зөвөлгөө /СД/-1, Шалгуулах /материалын хариу/-2, 6
2 Алтанцэцэг.Ба
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 7
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 5
4 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-7, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 12
5 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
6 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 1
7 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 3
8 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-12, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, 17
9 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
10 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Тэтгэвэр /шинэ/-8, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-4, 17
11 Оюун.Ша
(Тарагт)
Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 7
12 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Тодорхойлолт авах-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 10
13 Байгалмаа.Чо
(Хужирт)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
14 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Зөвөлгөө /тэтгэмж/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-7, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 11
15 Ану.Тө
(Уянга)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-8, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, 18
16 Март.Цо
(Бүрд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 2
17 Должинсүрэн.Да
(Богд)
НДД баталгаажуулах /СД/-11, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 13
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-04-23 18:03:54, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр