НЭВТРЭХ
2020.04.24 нд 85 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

17 төрлийн үйлчилгээг 90 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 86% (73 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 1% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 13% (11 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 85
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:06:35 00:39:31 6
Тасалбаргүй 00:20:16 26:41:51 79
00:19:18

27:21:22

Биечлэн 00:19:28 25:58:19 80
Утсаар 00:00:56 00:00:56 1
Цахимаар 00:20:31 01:22:07 4
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 22, Бүрд - 1, Богд - 20, Батөлзий - 1, Баянгол - 11, Гучин-Ус - 1, Есөнзүйл - 10, Тарагт - 5, Уянга - 8, Хархорин - 6 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Шалгуулах /материалын хариу/-2, Бусад-1, АЖНД /2020 оны/-1, 4
2 Алтанцэцэг.Ба
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 2
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, 4
4 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
5 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 1
6 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 7
7 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
8 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 12
9 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
10 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-10, 10
11 Оюун.Ша
(Тарагт)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 6
12 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 7
13 Гансэрээтэр.Бя
(Хархорин)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, 6
14 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Данс асуух-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 3
15 Ану.Тө
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 2
16 Март.Цо
(Бүрд)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
17 Долгоржав.Б
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, 2
18 Должинсүрэн.Да
(Богд)
Бусад-10, НДД баталгаажуулах /СД/-7, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 20
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-04-24 22:34:51, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр