НЭВТРЭХ
2020.04.24 нд 482 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

31 төрлийн үйлчилгээг 561 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 90% (436 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 1% (4 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 9% (42 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 482
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:14:03 11:00:35 47
Тасалбаргүй 00:07:55 57:26:11 435
00:08:31

68:26:46

Биечлэн 00:08:39 65:05:15 451
Утсаар 00:01:15 00:16:25 13
Цахимаар 00:10:17 03:05:06 18
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 137, Баян-Өндөр - 3, Бүрд - 5, Богд - 50, Батөлзий - 6, Баянгол - 36, Гучин-Ус - 2, Есөнзүйл - 31, Өлзийт - 7, Зүүнбаян-Улаан - 36, Нарийнтээл - 7, Сант - 1, Тарагт - 29, Төгрөг - 1, Уянга - 97, Хайрхандулаан - 14, Хужирт - 1, Хархорин - 19 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Шалгуулах /материалын хариу/-7, Данс асуух-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-3, Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, Бусад-6, АЖНД /2020 оны/-1, 23
2 Алтанцэцэг.Ба
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 12
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, Данс асуух-2, НДД баталгаажуулах /СД/-6, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, Зөвөлгөө /СД/-3, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 25
4 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-10, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Зөвөлгөө /СД/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас /2013 оны/-1, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-3, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-16, Тодорхойлолт авах-1, 41
5 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 4
6 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 8
7 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Тэтгэвэр /шинэ/-3, 3
8 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-5, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 6
9 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-19, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-3, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Материал /даатгуулагчид өгөх/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-9, 38
10 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
11 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-24, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, 31
12 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Зөвөлгөө /СД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 8
13 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-12, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Зөвөлгөө /СД/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-8, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-8, 36
14 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Тэтгэвэр /шинэ/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 7
15 Энхтуул.Ба
(Сант)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 1
16 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-7, НДД баталгаажуулах /СД/-8, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-2, Материал /даатгуулагчид өгөх/-2, Тодорхойлолт авах-1, Зөвөлгөө /СД/-2, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 31
17 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
18 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-5, Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, Бусад-1, 20
19 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
Тэтгэвэр /шинэ/-2, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-4, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-2, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-6, Тодорхойлолт авах-4, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Данс асуух-2, Архивын лавлагаа авах /баримт/-7, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-10, 47
20 Байгалмаа.Чо
(Хужирт)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
21 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-7, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 13
22 Гансэрээтэр.Бя
(Хархорин)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, 6
23 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-12, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-13, Бусад-7, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Данс асуух-5, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /бусад/-3, Зөвөлгөө /СД/-5, 47
24 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-36, НДД баталгаажуулах /СД/-6, Бусад-1, НДШ тайлан өгөх-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-25, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 72
25 Март.Цо
(Бүрд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 5
26 Долгоржав.Б
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-8, 8
27 Долгорсүрэн.Ша
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /бусад/-2, Зөвөлгөө /СД/-5, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-3, 15
28 Должинсүрэн.Да
(Богд)
НДД баталгаажуулах /СД/-28, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Бусад-10, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 50
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-04-26 22:45:41, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр