НЭВТРЭХ
2020.04.27 нд 217 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

27 төрлийн үйлчилгээг 256 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 96% (208 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 4% (9 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 217
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:11:33 01:44:05 9
Тасалбаргүй 00:02:21 08:09:50 208
00:02:44

09:53:55

Биечлэн 00:02:41 09:20:08 208
Утсаар 00:01:56 00:15:30 8
Цахимаар 00:18:17 00:18:17 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 51, Богд - 25, Баянгол - 39, Есөнзүйл - 2, Зүүнбаян-Улаан - 11, Тарагт - 10, Төгрөг - 13, Уянга - 43, Хайрхандулаан - 5, Хархорин - 18 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 3
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, 6
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, 10
4 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-11, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, Тодорхойлолт авах-3, НДД баталгаажуулах /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 18
5 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-34, НДД баталгаажуулах /СД/-4, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 39
6 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 2
7 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, 12
8 Оюун.Ша
(Тарагт)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, Зөвөлгөө /СД/-2, 11
9 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-6, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, АЖНД /2020 оны/-1, 19
10 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Тэтгэвэр /сунгалт/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-7, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, НДШ тайлан өгөх-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-8, 29
11 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, НДШ тайлан өгөх-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Тодорхойлолт авах-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-2, 16
12 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-4, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, 17
13 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Данс асуух-1, Зөвөлгөө /бусад/-7, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, Бусад-5, Зөвөлгөө /ЭМД/-4, Зөвөлгөө /СД/-1, 26
14 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 3
15 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-12, НДД баталгаажуулах /СД/-6, 18
16 Энхсаруул.Б
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-2, 2
17 Должинсүрэн.Да
(Богд)
НДД баталгаажуулах /СД/-20, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Бусад-3, 25
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-04-27 22:27:22, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр