НЭВТРЭХ
Нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөх

Нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөх, ажилгүйдлийн даатгалын сангаас дэмжлэг үзүүлэх тухай хууль

2020.04.01 – 2020.10.01 хүртэл хугацаанд НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ 0%
Эрүүл мэндийн даатгал чөлөөлөгдөхгүй

 

2020.03.24 – ний өдрөөс хойш сайн дураар даатгуулсан даатгуулагч хамрагдахгүй.
Сайн дураар даатгуулагч хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ (420 000 төгрөг) –нээс дээш орлогоос шимтгэл төлөхөөр мэдүүлсэн бол уг орлогоос тооцсон шимтгэлийн зөрүүгээр өөрөө хариуцан төлж болно.

 

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС

Вэб хуудас : www.ndaatgal.ov.gov.mn         Фэйсбүүх хуудас   ndaatgalov    Утас: 70322136    Цахим шуудан: uvurhnagai@ndaatgal.mn

 

НИЙТЭЛСЭН : 2020-04-28 16:15:03, Д.Очирбат, Арвайхээр