НЭВТРЭХ
2020.04.28 нд 167 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

23 төрлийн үйлчилгээг 196 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 89% (149 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 1% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 10% (17 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 167
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:08:51 01:37:24 11
Тасалбаргүй 00:03:37 09:24:46 156
00:03:57

11:02:10

Биечлэн 00:02:51 07:28:22 157
Утсаар 00:03:55 00:27:28 7
Цахимаар 01:02:06 03:06:20 3
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 34, Баян-Өндөр - 3, Богд - 22, Батөлзий - 1, Баянгол - 31, Гучин-Ус - 2, Өлзийт - 10, Зүүнбаян-Улаан - 2, Тарагт - 6, Төгрөг - 30, Уянга - 18, Хайрхандулаан - 6, Хархорин - 2 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
УБ-н мэдээлэл шинэчилсэн-1, Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Шалгуулах /материалын хариу/-1, 4
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 3
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-6, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, 10
4 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Тэтгэвэр /шинэ/-3, Тодорхойлолт авах-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 10
5 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Тэтгэвэр /шинэ/-3, 3
6 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
7 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-31, 32
8 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, АЖНД /2020 оны/-1, 2
9 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /СД/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, АЖНД /2020 оны/-1, 11
10 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
АЖНД /2020 оны/-2, 2
11 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 6
12 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Зөвөлгөө /ЭМД/-11, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Зөвөлгөө /СД/-3, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, Бусад-1, АЖНД /2020 оны/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-24, 47
13 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, 8
14 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
НДД баталгаажуулах /заавал/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Бусад-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 14
15 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
16 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Бусад-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /бусад/-2, 5
17 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-7, 10
18 Энхсаруул.Б
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 1
19 Долгоржав.Б
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-4, 4
20 Должинсүрэн.Да
(Богд)
Бусад-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-12, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-7, 22
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-04-29 00:08:22, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр