НЭВТРЭХ
2020.04.29 нд 101 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

25 төрлийн үйлчилгээг 146 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 92% (93 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 8% (8 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 101
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:01:58 00:09:51 5
Тасалбаргүй 00:01:05 01:44:29 96
00:01:07

01:54:20

Биечлэн 00:01:07 01:50:38 99
Утсаар 00:00:51 00:00:51 1
Цахимаар 00:02:51 00:02:51 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 19, Богд - 10, Баянгол - 6, Зүүнбаян-Улаан - 3, Нарийнтээл - 3, Сант - 1, Тарагт - 8, Төгрөг - 34, Уянга - 10, Хайрхандулаан - 6, Хархорин - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, УБ-н мэдээлэл шинэчилсэн-1, 2
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 5
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
4 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Тодорхойлолт авах-1, 5
5 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 6
6 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 3
7 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Шалгуулах /тэтгэмж/-3, 3
8 Энхтуул.Ба
(Сант)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
9 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, АЖНД /2020 оны/-3, 9
10 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-33, Зөвөлгөө /ЭМД/-27, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Зөвөлгөө /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 65
11 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 8
12 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
АЖНД баталгаажилтын хуудас /2013 оны/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Тодорхойлолт авах-1, Данс асуух-1, 16
13 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Бусад-3, Зөвөлгөө /СД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, 8
14 Энхсаруул.Б
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 1
15 Долгоржав.Б
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 1
16 Долгорсүрэн.Ша
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 2
17 Должинсүрэн.Да
(Богд)
Бусад-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-8, 10
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-04-29 23:54:11, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр