НЭВТРЭХ
2020.04.30 нд 93 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

23 төрлийн үйлчилгээг 96 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 86% (80 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 1% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 13% (12 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 93
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:44:05 05:52:43 8
Тасалбаргүй 00:01:52 02:38:41 85
00:05:29

08:31:24

Биечлэн 00:05:20 07:39:47 86
Утсаар 00:01:09 00:03:29 3
Цахимаар 00:12:02 00:48:08 4
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 38, Баян-Өндөр - 7, Богд - 8, Батөлзий - 2, Зүүнбаян-Улаан - 19, Тарагт - 6, Төгрөг - 5, Уянга - 5, Хархорин - 3 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-3, Бусад-2, Шалгуулах /материалын хариу/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 8
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 7
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Зөвөлгөө /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-8, 12
4 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, 10
5 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Тэтгэвэр /шинэ/-7, 7
6 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас /2013 оны/-1, 2
7 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Зөвөлгөө /СД/-6, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-2, Бусад-1, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, Данс асуух-2, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 19
8 Оюун.Ша
(Тарагт)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 6
9 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /СД/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 5
10 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 2
11 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 2
12 Ану.Тө
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 6
13 Энхсаруул.Б
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 1
14 Долгоржав.Б
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 1
15 Должинсүрэн.Да
(Богд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-4, 8
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-04-30 21:54:07, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр