НЭВТРЭХ
2020.05.01 нд 81 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

20 төрлийн үйлчилгээг 83 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 91% (74 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 9% (7 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 81
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:16:38 03:36:25 13
Тасалбаргүй 00:04:22 04:57:16 68
00:06:20

08:33:41

Биечлэн 00:06:29 08:32:34 79
Утсаар 00:00:39 00:00:39 1
Цахимаар 00:00:28 00:00:28 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 32, Батөлзий - 1, Баянгол - 4, Өлзийт - 1, Зүүнбаян-Улаан - 2, Нарийнтээл - 6, Тарагт - 11, Төгрөг - 3, Уянга - 13, Хархорин - 8 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 2
2 Алтанцэцэг.Ба
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 5
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-4, Материал /даатгуулагчаас авах/-5, 11
4 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Тодорхойлолт авах-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, 8
5 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
6 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 4
7 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
8 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 2
9 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-5, 6
10 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Зөвөлгөө /СД/-3, Шалгуулах /тэтгэвэр/-5, Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, Тодорхойлолт авах-1, 12
11 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, 3
12 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 1
13 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 3
14 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /СД/-1, Бусад-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 4
15 Ану.Тө
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 7
16 Энхсаруул.Б
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-5, 5
17 Долгоржав.Б
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчид өгөх/-2, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 3
18 Долгорсүрэн.Ша
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 5
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-05-01 18:41:08, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр