НЭВТРЭХ
2020 оны 4 дүгээр сард 2079 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

34 төрлийн үйлчилгээг 2428 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 88% (1825 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 1% (12 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 12% (242 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 2079
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:09:46 29:59:51 184
Тасалбаргүй 00:04:47 151:08:27 1895
00:05:13

181:08:18

Биечлэн 00:05:07 169:16:09 1982
Утсаар 00:02:18 02:04:18 54
Цахимаар 00:13:40 09:47:51 43
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 554, Баян-Өндөр - 18, Бүрд - 12, Богд - 167, Батөлзий - 28, Баянгол - 183, Баруунбаян-Улаан - 1, Гучин-Ус - 11, Есөнзүйл - 43, Өлзийт - 28, Зүүнбаян-Улаан - 142, Нарийнтээл - 73, Сант - 4, Тарагт - 136, Төгрөг - 91, Уянга - 472, Хайрхандулаан - 55, Хужирт - 1, Хархорин - 60 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, Зөвөлгөө /СД/-2, УБ-н мэдээлэл шинэчилсэн-2, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-9, Бусад-24, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-5, Шалгуулах /материалын хариу/-11, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-4, АЖНД /2020 оны/-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Данс асуух-3, 68
2 Алтанцэцэг.Ба
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, НДД баталгаажуулах /СД/-4, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 15
3 Дуламсүрэн.Са
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Данс асуух-1, 2
4 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Данс асуух-2, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /СД/-4, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-63, Материал /даатгуулагчид өгөх/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-9, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-21, НДД баталгаажуулах /заавал/-5, 113
5 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, АЖНД баталгаажилтын хуудас /2013 оны/-2, Зөвөлгөө /СД/-2, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-3, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-51, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-51, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-12, Материал /даатгуулагчид өгөх/-2, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Тодорхойлолт авах-1, 132
6 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 4
7 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Бусад-2, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-2, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-4, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-37, НДД баталгаажуулах /СД/-9, Тэтгэвэр /сунгалт/-10, Тодорхойлолт авах-12, Зөвөлгөө /бусад/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-7, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, 90
8 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-15, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, 19
9 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-26, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас /2013 оны/-1, 28
10 Энхжаргал.Ре
(Баруунбаян-Улаан)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
11 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-4, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-2, Бусад-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-7, Зөвөлгөө /СД/-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-19, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-115, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-6, НДД баталгаажуулах /СД/-25, Материал /даатгуулагчид өгөх/-4, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 192
12 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, Материал /даатгуулагчаас авах/-6, АЖНД /2020 оны/-1, 11
13 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-26, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, Зөвөлгөө /СД/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-4, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-3, 44
14 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Зөвөлгөө /ЭМД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, АЖНД /2020 оны/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Тэтгэвэр /шинэ/-2, Зөвөлгөө /СД/-6, Зөвөлгөө /бусад/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-5, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, 32
15 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-9, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-4, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-4, Зөвөлгөө /СД/-10, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, АЖНД /2020 оны/-2, Зөвөлгөө /бусад/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-30, Бусад-1, НДД баталгаажуулах /СД/-33, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, Данс асуух-2, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-2, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-20, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-6, НДШ тайлан өгөх-12, 143
16 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-6, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, НДШ тайлан өгөх-4, Бусад-19, НДД баталгаажуулах /СД/-18, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-12, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-3, Шалгуулах /тэтгэмж/-7, 73
17 Энхтуул.Ба
(Сант)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 4
18 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-18, Зөвөлгөө /СД/-7, НДД баталгаажуулах /СД/-26, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, Шалгуулах /тэтгэвэр/-4, Тодорхойлолт авах-5, Тэтгэвэр /шинэ/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-4, НДШ тайлан өгөх-7, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-3, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, Материал /даатгуулагчид өгөх/-3, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-10, НДД баталгаажуулах /заавал/-16, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-22, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-9, АЖНД /2020 оны/-3, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-10, АЖНД баталгаажилтын хуудас /2013 оны/-2, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 159
19 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
АЖНД /2020 оны/-2, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Зөвөлгөө /СД/-6, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, Бусад-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-10, НДД баталгаажуулах /СД/-6, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-66, Зөвөлгөө /ЭМД/-44, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-3, 146
20 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-10, Бусад-6, НДШ тайлан өгөх-2, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-24, Шалгуулах /тэтгэмж/-11, Тэтгэвэр /сунгалт/-9, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-66, НДД баталгаажуулах /СД/-27, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 164
21 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
АЖНД баталгаажилтын хуудас /2013 оны/-4, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-10, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-7, Бусад-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-3, Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-4, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-3, Зөвөлгөө /ЭХМК/-2, Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, Данс асуух-5, НДД баталгаажуулах /заавал/-11, Тодорхойлолт авах-11, НДШ тайлан өгөх-6, Зөвөлгөө /бусад/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-28, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-3, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-4, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-32, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-9, НДД баталгаажуулах /СД/-9, Тэтгэвэр /шинэ/-4, 166
22 Байгалмаа.Чо
(Хужирт)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
23 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-5, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-3, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-5, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-14, Тэтгэвэр /шинэ/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-2, 33
24 Гансэрээтэр.Бя
(Хархорин)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, 6
25 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /бусад/-16, Зөвөлгөө /СД/-13, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-4, Данс асуух-7, Зөвөлгөө /ЭМД/-24, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-42, Бусад-31, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-5, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 145
26 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-23, 23
27 Ану.Тө
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-21, Бусад-1, НДШ тайлан өгөх-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-58, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-132, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, Зөвөлгөө /бусад/-1, 220
28 Март.Цо
(Бүрд)
Материал /даатгуулагчаас авах/-6, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 12
29 Энхсаруул.Б
(Хархорин)
НДД баталгаажуулах /СД/-14, Зөвөлгөө /СД/-2, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Шалгуулах /тэтгэмж/-5, 27
30 Долгоржав.Б
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-49, АЖНД баталгаажилтын хуудас /2013 оны/-1, 50
31 Долгорсүрэн.Ша
(Уянга)
Зөвөлгөө /СД/-21, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Бусад-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас /2013 оны/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-36, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-36, Зөвөлгөө /бусад/-18, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-15, НДД баталгаажуулах /заавал/-8, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 138
32 Должинсүрэн.Да
(Богд)
Тэтгэвэр /шинэ/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-43, НДШ тайлан өгөх-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-15, Бусад-17, НДД баталгаажуулах /СД/-84, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 167