НЭВТРЭХ
2020.05.04 нд 93 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

21 төрлийн үйлчилгээг 109 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 96% (89 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 4% (4 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 93
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:09:17 01:32:54 10
Тасалбаргүй 00:03:08 04:20:52 83
00:03:48

05:53:46

Биечлэн 00:03:52 05:52:44 91
Утсаар 00:00:31 00:01:02 2
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 20, Баян-Өндөр - 5, Бүрд - 1, Богд - 3, Батөлзий - 2, Баянгол - 6, Гучин-Ус - 1, Зүүнбаян-Улаан - 16, Нарийнтээл - 3, Сант - 8, Тарагт - 8, Төгрөг - 3, Уянга - 17 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Бурмаа.Чу
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 2
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /заавал/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Зөвөлгөө /СД/-1, 7
3 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 1
4 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 2
5 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Тэтгэвэр /шинэ/-5, 5
6 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
7 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 7
8 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
9 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДШ тайлан өгөх-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /СД/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 16
10 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 3
11 Энхтуул.Ба
(Сант)
Тэтгэвэр /шинэ/-7, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 8
12 Оюун.Ша
(Тарагт)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /СД/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, 11
13 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 5
14 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-7, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 12
15 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Бусад-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, Зөвөлгөө /бусад/-3, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, 15
16 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
17 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, 5
18 Март.Цо
(Бүрд)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
19 Долгоржав.Б
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, 2
20 Должинсүрэн.Да
(Богд)
НДД баталгаажуулах /заавал/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 3
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-05-04 21:14:51, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр