НЭВТРЭХ
2020.05.05 нд 85 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

22 төрлийн үйлчилгээг 124 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 91% (77 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 9% (8 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 85
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:01:50 00:14:43 8
Тасалбаргүй 00:05:34 07:09:05 77
00:05:13

07:23:48

Биечлэн 00:05:13 07:23:48 85
Утсаар 0
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 17, Баян-Өндөр - 1, Богд - 7, Батөлзий - 1, Зүүнбаян-Улаан - 8, Нарийнтээл - 3, Тарагт - 9, Төгрөг - 5, Уянга - 15, Хайрхандулаан - 12, Хархорин - 7 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-8, 8
2 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
3 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
4 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
АЖНД /2020 оны/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-5, 8
5 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 3
6 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, НДШ тайлан өгөх-5, 9
7 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, НДШ тайлан өгөх-3, 5
8 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Зөвөлгөө /бусад/-1, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 5
9 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
НДШ тайлан өгөх-10, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Тодорхойлолт авах-3, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-10, 45
10 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, 3
11 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /бусад/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-5, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Бусад-3, 13
12 Ану.Тө
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, 10
13 Энхсаруул.Б
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-4, 4
14 Долгоржав.Б
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 2
15 Должинсүрэн.Да
(Богд)
НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-2, НДШ тайлан өгөх-3, 7
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-05-05 21:25:31, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр