НЭВТРЭХ
2020.05.06 нд 87 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

21 төрлийн үйлчилгээг 91 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 86% (75 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 1% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 13% (11 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 87
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:16:14 04:36:00 17
Тасалбаргүй 00:02:35 03:01:01 70
00:05:15

07:37:01

Биечлэн 00:05:07 07:10:08 84
Утсаар 00:04:26 00:08:52 2
Цахимаар 00:18:01 00:18:01 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 26, Баян-Өндөр - 2, Богд - 12, Батөлзий - 3, Баянгол - 18, Гучин-Ус - 1, Зүүнбаян-Улаан - 12, Тарагт - 6, Уянга - 6, Хархорин - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 1
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-8, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 18
3 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 3
4 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Бусад-1, Тодорхойлолт авах-1, 2
5 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Тэтгэвэр /шинэ/-2, 2
6 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 3
7 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДШ тайлан өгөх-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-12, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 18
8 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
9 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Данс асуух-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 12
10 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДШ тайлан өгөх-3, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, 6
11 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Тэтгэвэр /сунгалт/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 3
12 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 1
13 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /бусад/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 2
14 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 4
15 Долгоржав.Б
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-3, 3
16 Должинсүрэн.Да
(Богд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Бусад-2, Тэтгэвэр /шинэ/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 12
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-05-07 09:44:44, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр