НЭВТРЭХ
2020.05.07 нд 95 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

22 төрлийн үйлчилгээг 100 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 96% (91 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 4% (4 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 95
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:11:08 02:24:54 13
Тасалбаргүй 00:05:02 06:53:15 82
00:05:52

09:18:09

Биечлэн 00:05:56 09:17:47 94
Утсаар 00:00:22 00:00:22 1
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 25, Богд - 18, Баянгол - 2, Зүүнбаян-Улаан - 27, Нарийнтээл - 4, Сант - 2, Тарагт - 5, Төгрөг - 1, Уянга - 10, Хархорин - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Алтанцэцэг.Ба
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, 1
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 3
3 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-7, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 8
4 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Тодорхойлолт авах-1, 8
5 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-2, 2
6 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Данс асуух-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-3, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /СД/-3, Зөвөлгөө /бусад/-1, 27
7 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, АЖНД /2020 оны/-1, 4
8 Энхтуул.Ба
(Сант)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
9 Оюун.Ша
(Тарагт)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДШ тайлан өгөх-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 5
10 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
АЖНД /2020 оны/-1, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, 2
11 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 5
12 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
13 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Бусад-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 9
14 Ану.Тө
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 5
15 Должинсүрэн.Да
(Богд)
Бусад-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, Тэтгэвэр /шинэ/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-8, 18
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-05-07 21:37:34, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр