НЭВТРЭХ
2020.05.11 нд 124 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

22 төрлийн үйлчилгээг 157 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 95% (118 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 1% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 4% (5 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 124
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:01:01 00:03:03 3
Тасалбаргүй 00:04:33 09:12:06 121
00:04:28

09:15:09

Биечлэн 00:04:44 09:09:20 116
Утсаар 00:00:43 00:05:49 8
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 11, Богд - 29, Зүүнбаян-Улаан - 18, Тарагт - 1, Уянга - 41, Хайрхандулаан - 14, Хархорин - 10 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-7, 7
2 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, Тодорхойлолт авах-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 18
3 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
4 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-9, Шалгуулах /тэтгэвэр/-3, НДШ тайлан өгөх-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 21
5 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДШ тайлан өгөх-2, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-7, НДД баталгаажуулах /СД/-1, АЖНД /2020 оны/-3, Бусад-4, Тодорхойлолт авах-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-11, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, Архивын лавлагаа авах /баримт/-3, Зөвөлгөө /бусад/-1, 45
6 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Тэтгэвэр /шинэ/-6, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-2, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-2, 10
7 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Бусад-1, Зөвөлгөө /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 5
8 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-16, 21
9 Должинсүрэн.Да
(Богд)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-16, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, Бусад-3, 29
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-05-11 18:18:25, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр