НЭВТРЭХ
2020.05.13 нд 141 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

20 төрлийн үйлчилгээг 166 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 94% (132 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 1% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 6% (8 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 141
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:14:06 02:49:21 12
Тасалбаргүй 00:03:21 07:13:15 129
00:04:16

10:02:36

Биечлэн 00:04:17 09:56:29 139
Утсаар 00:00:34 00:00:34 1
Цахимаар 00:05:33 00:05:33 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 32, Бүрд - 5, Богд - 25, Баянгол - 30, Зүүнбаян-Улаан - 5, Төгрөг - 6, Уянга - 30, Хайрхандулаан - 8 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Данс асуух-1, 1
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-7, 12
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 6
4 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-4, 4
5 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-22, АЖНД /2020 оны/-2, 30
6 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 5
7 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Зөвөлгөө /СД/-6, НДД баталгаажуулах /СД/-5, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 12
8 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 4
9 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
Тодорхойлолт авах-1, Бусад-2, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, АЖНД /2020 оны/-4, Данс асуух-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 23
10 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 6
11 Ану.Тө
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-10, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, 16
12 Март.Цо
(Бүрд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, 5
13 Долгоржав.Б
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-5, 5
14 Долгорсүрэн.Ша
(Уянга)
Зөвөлгөө /СД/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-5, АЖНД баталгаажилтын хуудас /2013 оны/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 12
15 Должинсүрэн.Да
(Богд)
НДД баталгаажуулах /СД/-16, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 25
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-05-13 23:13:20, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр