НЭВТРЭХ
2020.05.14 нд 72 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

16 төрлийн үйлчилгээг 90 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 89% (64 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 11% (8 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 72
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:03:15 00:09:45 3
Тасалбаргүй 00:04:08 04:45:45 69
00:04:06

04:55:30

Биечлэн 00:04:08 04:54:14 71
Утсаар 00:01:16 00:01:16 1
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 4, Богд - 12, Баянгол - 11, Өлзийт - 2, Нарийнтээл - 3, Тарагт - 6, Уянга - 29, Хайрхандулаан - 4, Хархорин - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 3
2 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-11, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 12
3 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
4 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 3
5 Оюун.Ша
(Тарагт)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, АЖНД /2020 оны/-2, 6
6 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, Шалгуулах /тэтгэвэр/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 7
7 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Тодорхойлолт авах-2, Тэтгэвэр /шинэ/-1, АЖНД /2020 оны/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Бусад-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-2, 20
8 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
9 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 2
10 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-11, НДД баталгаажуулах /СД/-6, 17
11 Долгорсүрэн.Ша
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-5, 5
12 Должинсүрэн.Да
(Богд)
НДД баталгаажуулах /СД/-8, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 12
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-05-14 18:01:39, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр