НЭВТРЭХ
2020.05.15 нд 487 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

31 төрлийн үйлчилгээг 586 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 91% (445 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (2 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 8% (40 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 487
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:07:43 04:45:46 37
Тасалбаргүй 00:03:49 28:40:38 450
00:04:07

33:26:24

Биечлэн 00:04:12 33:03:28 471
Утсаар 00:00:42 00:08:29 12
Цахимаар 00:03:36 00:14:27 4
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 77, Баян-Өндөр - 2, Бүрд - 12, Богд - 90, Батөлзий - 4, Баянгол - 41, Есөнзүйл - 9, Өлзийт - 2, Зүүнбаян-Улаан - 40, Нарийнтээл - 13, Тарагт - 14, Төгрөг - 6, Уянга - 128, Хайрхандулаан - 33, Хархорин - 16 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Шалгуулах /материалын хариу/-1, Бусад-2, Данс асуух-1, 4
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-27, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 37
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 6
4 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-15, 15
5 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Тэтгэвэр /шинэ/-2, 2
6 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 4
7 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-33, АЖНД /2020 оны/-2, 42
8 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-6, 9
9 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
10 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Тодорхойлолт авах-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-13, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-2, Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-8, НДД баталгаажуулах /СД/-8, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Зөвөлгөө /СД/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, НДШ тайлан өгөх-1, 41
11 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-4, Бусад-3, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 13
12 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Зөвөлгөө /бусад/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-3, Тэтгэвэр /шинэ/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, АЖНД /2020 оны/-2, 14
13 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Зөвөлгөө /СД/-6, НДД баталгаажуулах /СД/-5, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 12
14 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-16, Шалгуулах /тэтгэвэр/-7, НДШ тайлан өгөх-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 38
15 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
Тэтгэвэр /шинэ/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-22, АЖНД баталгаажилтын хуудас /2013 оны/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-3, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-13, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-6, Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /бусад/-4, Данс асуух-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-2, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, НДШ тайлан өгөх-3, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-8, НДД баталгаажуулах /СД/-9, АЖНД /2020 оны/-13, Бусад-7, Тодорхойлолт авах-4, 112
16 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Тэтгэвэр /шинэ/-8, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-2, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-2, Архивын лавалгаа авах /цахим/-2, 14
17 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Бусад-1, Зөвөлгөө /СД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-6, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 16
18 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-22, НДД баталгаажуулах /СД/-53, 75
19 Март.Цо
(Бүрд)
Материал /даатгуулагчаас авах/-8, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, 12
20 Энхсаруул.Б
(Хархорин)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 4
21 Долгоржав.Б
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-5, 5
22 Долгорсүрэн.Ша
(Уянга)
Зөвөлгөө /СД/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-12, АЖНД баталгаажилтын хуудас /2013 оны/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 19
23 Должинсүрэн.Да
(Богд)
НДД баталгаажуулах /заавал/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-58, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-20, Бусад-4, Тэтгэвэр /шинэ/-5, 90
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-05-16 09:39:47, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр