НЭВТРЭХ
2020.05.18 нд 217 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

25 төрлийн үйлчилгээг 253 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 89% (194 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 2% (4 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 9% (19 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 217
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:14:09 05:39:50 24
Тасалбаргүй 00:03:24 10:58:13 193
00:04:35

16:38:03

Биечлэн 00:04:33 15:57:23 210
Утсаар 00:01:26 00:07:10 5
Цахимаар 00:16:45 00:33:30 2
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 46, Баян-Өндөр - 2, Бүрд - 4, Батөлзий - 1, Баянгол - 19, Өлзийт - 13, Нарийнтээл - 13, Төгрөг - 16, Уянга - 62, Хархорин - 41 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Шалгуулах /материалын хариу/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 3
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-5, Материал /даатгуулагчаас авах/-7, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Материал /даатгуулагчид өгөх/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 19
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-8, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, 12
4 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Данс асуух-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 2
5 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
6 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-11, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас /2013 оны/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 21
7 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-6, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-6, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /материалын хариу/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, АЖНД /2020 оны/-1, Данс асуух-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Бусад-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-2, 24
8 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Зөвөлгөө /бусад/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Бусад-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, 14
9 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Зөвөлгөө /СД/-10, НДШ тайлан өгөх-1, НДД баталгаажуулах /СД/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-7, АЖНД /2020 оны/-2, 32
10 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-8, 8
11 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 12
12 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 2
13 Ану.Тө
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-19, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-19, Зөвөлгөө /бусад/-1, 39
14 Март.Цо
(Бүрд)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 4
15 Энхсаруул.Б
(Хархорин)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, Шалгуулах /тэтгэмж/-11, НДД баталгаажуулах /СД/-21, Зөвөлгөө /СД/-1, 41
16 Долгоржав.Б
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-3, 3
17 Долгорсүрэн.Ша
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-15, Зөвөлгөө /бусад/-1, 16
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-05-18 23:28:23, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр