НЭВТРЭХ
2020.05.19 нд 108 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

15 төрлийн үйлчилгээг 119 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 90% (97 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 10% (11 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 108
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:12:54 03:13:43 15
Тасалбаргүй 00:04:00 06:12:42 93
00:05:14

09:26:25

Биечлэн 00:05:13 09:14:31 106
Утсаар 00:00:42 00:00:42 1
Цахимаар 00:11:12 00:11:12 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 26, Баян-Өндөр - 1, Богд - 14, Баянгол - 8, Есөнзүйл - 10, Нарийнтээл - 7, Сант - 1, Уянга - 36, Хархорин - 5 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
АЖНД /2020 оны/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 3
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, НДД баталгаажуулах /СД/-5, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 15
3 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, 3
4 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
5 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 8
6 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, Бусад-1, НДД баталгаажуулах /СД/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 10
7 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДШ тайлан өгөх-1, 7
8 Энхтуул.Ба
(Сант)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
9 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 2
10 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /бусад/-3, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Бусад-1, 10
11 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, НДД баталгаажуулах /СД/-10, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, 20
12 Энхсаруул.Б
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-3, 3
13 Долгоржав.Б
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, 2
14 Долгорсүрэн.Ша
(Уянга)
Зөвөлгөө /бусад/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-14, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /СД/-3, 20
15 Должинсүрэн.Да
(Богд)
НДД баталгаажуулах /СД/-10, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 14
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-05-19 23:00:13, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр