НЭВТРЭХ
2020.05.20 нд 111 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

17 төрлийн үйлчилгээг 114 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 93% (103 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 7% (8 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 111
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:23:37 05:30:42 14
Тасалбаргүй 00:06:02 09:45:20 97
00:08:15

15:16:02

Биечлэн 00:08:22 14:55:38 107
Утсаар 00:00:16 00:00:16 1
Цахимаар 00:06:42 00:20:08 3
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 25, Бүрд - 1, Богд - 16, Батөлзий - 4, Баянгол - 3, Есөнзүйл - 4, Зүүнбаян-Улаан - 12, Сант - 3, Уянга - 43 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-2, Шалгуулах /материалын хариу/-1, Бусад-2, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 7
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-6, 8
3 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-6, 6
4 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 4
5 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, 3
6 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
Зөвөлгөө /бусад/-1, Бусад-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 4
7 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Зөвөлгөө /тэтгэмж/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-3, 12
8 Энхтуул.Ба
(Сант)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 3
9 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 6
10 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
11 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-19, 24
12 Март.Цо
(Бүрд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
13 Долгоржав.Б
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-6, 6
14 Долгорсүрэн.Ша
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-13, 13
15 Должинсүрэн.Да
(Богд)
НДД баталгаажуулах /СД/-13, Бусад-2, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 16
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-05-20 22:38:24, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр