НЭВТРЭХ
2020.06.02 нд 169 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

22 төрлийн үйлчилгээг 187 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 87% (147 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 13% (22 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 169
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:18:32 10:49:11 35
Тасалбаргүй 00:06:04 13:34:09 134
00:08:39

24:23:20

Биечлэн 00:08:42 23:47:30 164
Утсаар 00:01:02 00:04:09 4
Цахимаар 00:31:41 00:31:41 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 60, Баян-Өндөр - 1, Богд - 16, Баянгол - 13, Есөнзүйл - 1, Өлзийт - 2, Зүүнбаян-Улаан - 15, Тарагт - 8, Төгрөг - 9, Уянга - 44 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Шалгуулах /материалын хариу/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Бусад-1, Зөвөлгөө /СД/-1, 7
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Материал /даатгуулагчид өгөх/-2, 11
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-6, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-7, 13
4 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-5, 5
5 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Тодорхойлолт авах-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 3
6 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
7 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /заавал/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-6, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 13
8 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, 1
9 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Тодорхойлолт авах-1, АЖНД /2020 оны/-1, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Шалгуулах /материалын хариу/-1, 5
10 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Тэтгэвэр /шинэ/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-3, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 15
11 Оюун.Ша
(Тарагт)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-3, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДШ тайлан өгөх-1, 8
12 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Зөвөлгөө /ЭМД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /СД/-5, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, НДШ тайлан өгөх-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 18
13 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-3, Шалгуулах /тэтгэвэр/-5, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-4, 15
14 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Бусад-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Зөвөлгөө /СД/-1, 11
15 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-13, 15
16 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-11, НДД баталгаажуулах /СД/-18, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 30
17 Должинсүрэн.Да
(Богд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-12, Тэтгэвэр /шинэ/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 16
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-06-02 18:09:42, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр