НЭВТРЭХ
2020.06.03 нд 126 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

22 төрлийн үйлчилгээг 136 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 94% (118 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 6% (8 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 126
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:12:52 05:47:40 27
Тасалбаргүй 00:01:58 03:15:35 99
00:04:18

09:03:15

Биечлэн 00:04:23 09:00:32 123
Утсаар 00:00:54 00:02:43 3
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 45, Богд - 20, Батөлзий - 1, Баянгол - 5, Гучин-Ус - 1, Есөнзүйл - 1, Өлзийт - 4, Нарийнтээл - 19, Тарагт - 9, Төгрөг - 3, Уянга - 18 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Шалгуулах /материалын хариу/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 4
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 10
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
4 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-6, 6
5 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Тодорхойлолт авах-4, Бусад-1, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 9
6 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
7 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 5
8 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
АЖНД /2020 оны/-1, 1
9 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, 1
10 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Зөвөлгөө /бусад/-2, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 5
11 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
НДД баталгаажуулах /СД/-12, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, АЖНД /2020 оны/-1, 19
12 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, АЖНД /2020 оны/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, НДШ тайлан өгөх-4, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 11
13 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 6
14 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 10
15 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
16 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-11, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 13
17 Ану.Тө
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-8, 8
18 Долгоржав.Б
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-4, 4
19 Должинсүрэн.Да
(Богд)
Тэтгэвэр /шинэ/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-11, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, НДШ тайлан өгөх-1, 21
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-06-03 17:55:55, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр