НЭВТРЭХ
2020.06.09 нд 162 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

15 төрлийн үйлчилгээг 176 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 90% (145 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 10% (17 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 162
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:18:36 06:49:14 22
Тасалбаргүй 00:02:26 05:41:08 140
00:04:37

12:30:22

Биечлэн 00:04:33 11:56:12 157
Утсаар 00:00:59 00:02:59 3
Цахимаар 00:15:35 00:31:11 2
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 40, Баян-Өндөр - 1, Бүрд - 4, Богд - 36, Баянгол - 18, Өлзийт - 5, Нарийнтээл - 15, Тарагт - 8, Төгрөг - 6, Уянга - 16, Хархорин - 13 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Бусад-3, Зөвөлгөө /СД/-1, 5
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-7, 9
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
4 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-5, 5
5 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /заавал/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 6
6 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
7 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-14, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 20
8 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Бусад-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 6
9 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
НДД баталгаажуулах /СД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, АЖНД /2020 оны/-3, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, 15
10 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДД баталгаажуулах /заавал/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 11
11 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Зөвөлгөө /СД/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 11
12 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /заавал/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 5
13 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Тэтгэвэр /шинэ/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 5
14 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, Зөвөлгөө /СД/-1, 3
15 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 9
16 Ану.Тө
(Уянга)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-9, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 11
17 Март.Цо
(Бүрд)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 4
18 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 10
19 Долгоржав.Эр
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-3, 3
20 Должинсүрэн.Да
(Богд)
НДД баталгаажуулах /заавал/-3, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Бусад-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-14, НДД баталгаажуулах /СД/-16, 36
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-06-09 22:42:33, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр