НЭВТРЭХ
2020.06.12 нд 126 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

22 төрлийн үйлчилгээг 151 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 94% (118 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 6% (8 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 126
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:15:27 09:00:50 35
Тасалбаргүй 00:02:55 04:26:50 91
00:06:24

13:27:40

Биечлэн 00:06:43 13:00:58 116
Утсаар 00:02:40 00:26:42 10
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 48, Богд - 15, Баянгол - 15, Гучин-Ус - 1, Өлзийт - 14, Зүүнбаян-Улаан - 3, Нарийнтээл - 6, Сант - 2, Тарагт - 8, Уянга - 8, Хархорин - 6 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Бусад-1, Шалгуулах /материалын хариу/-3, 4
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, НДД баталгаажуулах /СД/-4, Материал /даатгуулагчаас авах/-10, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, 27
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
4 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-5, 5
5 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Тодорхойлолт авах-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-4, 7
6 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /бусад/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-5, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 15
7 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
АЖНД /2020 оны/-1, 1
8 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Данс асуух-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-7, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-7, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 33
9 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 3
10 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, АЖНД /2020 оны/-1, 6
11 Оюун.Ша
(Тарагт)
Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Тодорхойлолт авах-1, 11
12 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, 8
13 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 3
14 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 7
15 Долгоржав.Эр
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, 2
16 Должинсүрэн.Да
(Богд)
НДД баталгаажуулах /СД/-8, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, 15
17 Нэргүй.Ал
(Сант)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-06-12 18:00:08, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр