НЭВТРЭХ
2020.06.08 - 2020.06.12 нд 814 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :
 
 
29 төрлийн үйлчилгээг 938 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 93% (757 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 7% (56 үйлчлүүлэгч)

 

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 814
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:15:13 39:51:31 157
Тасалбаргүй 00:05:04 55:36:01 657
  00:07:02
 
95:27:32
 
 
Биечлэн 00:07:07 93:13:34 785
Утсаар 00:03:11 01:19:49 25
Цахимаар 00:13:32 00:54:09 4

 

Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 227, Баян-Өндөр - 1, Бүрд - 6, Богд - 161, Батөлзий - 2, Баянгол - 70, Гучин-Ус - 3, Есөнзүйл - 10, Өлзийт - 44, Зүүнбаян-Улаан - 20, Нарийнтээл - 64, Сант - 3, Тарагт - 40, Төгрөг - 10, Уянга - 90, Хархорин - 63 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
 
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Бусад-7, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-2, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-2, Шалгуулах /материалын хариу/-3, Зөвөлгөө /СД/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, 18
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-16, НДД баталгаажуулах /заавал/-6, Материал /даатгуулагчид өгөх/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-9, Зөвөлгөө /СД/-5, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, Данс асуух-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-28, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 79
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-10, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 11
4 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-32, 32
5 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-10, Тодорхойлолт авах-2, НДД баталгаажуулах /СД/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, Бусад-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-6, 28
6 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
7 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
8 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-17, АЖНД /2020 оны/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-36, Тэтгэвэр /шинэ/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-7, НДД баталгаажуулах /заавал/-7, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 77
9 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, АЖНД /2020 оны/-1, 3
10 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
НДД баталгаажуулах /СД/-6, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 10
11 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Зөвөлгөө /СД/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Шалгуулах /материалын хариу/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-23, Данс асуух-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-19, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-4, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-11, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-6, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-17, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Бусад-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-2, Зөвөлгөө /бусад/-2, 97
12 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-7, АЖНД /2020 оны/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, 21
13 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-23, Бусад-1, НДД баталгаажуулах /СД/-19, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-9, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, АЖНД /2020 оны/-6, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, 66
14 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-11, НДД баталгаажуулах /СД/-18, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-13, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, Тэтгэвэр /шинэ/-3, НДШ тайлан өгөх-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Тодорхойлолт авах-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 65
15 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-4, Зөвөлгөө /СД/-6, НДД баталгаажуулах /СД/-5, 18
16 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Тэтгэвэр /сунгалт/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-6, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-22, Шалгуулах /тэтгэвэр/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, Шалгуулах /тэтгэмж/-4, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, Зөвөлгөө /СД/-1, 49
17 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-9, 11
18 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 7
19 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-43, УБ-н мэдээлэл шинэчилсэн-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 46
20 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-13, НДД баталгаажуулах /СД/-31, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 45
21 Март.Цо
(Бүрд)
Материал /даатгуулагчаас авах/-6, 6
22 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
НДД баталгаажуулах /СД/-28, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-14, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-11, Шалгуулах /тэтгэмж/-11, 66
23 Долгоржав.Эр
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-12, 12
24 Должинсүрэн.Да
(Богд)
НДД баталгаажуулах /СД/-80, НДД баталгаажуулах /заавал/-9, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-65, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, Бусад-2, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, 165
25 Нэргүй.Ал
(Сант)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 3
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
 
НИЙТЭЛСЭН : 2020-06-12 18:11:25, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр