НЭВТРЭХ
2020.06.18 нд 105 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

19 төрлийн үйлчилгээг 112 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 90% (94 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 10% (11 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 105
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:11:33 03:51:15 20
Тасалбаргүй 00:08:58 12:42:17 85
00:09:27

16:33:32

Биечлэн 00:09:45 15:26:53 95
Утсаар 00:02:59 00:23:57 8
Цахимаар 00:21:21 00:42:42 2
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Нарийнтээл - 14, Арвайхээр - 36, Хархорин - 8, Уянга - 25, Баянгол - 7, Тарагт - 7, Богд - 8 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Шалгуулах /материалын хариу/-3, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 4
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /заавал/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-9, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Зөвөлгөө /СД/-2, Данс асуух-1, 19
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 2
4 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Тодорхойлолт авах-1, 6
5 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 8
6 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, АЖНД /2020 оны/-2, Бусад-2, НДД баталгаажуулах /СД/-6, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, 15
7 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДД баталгаажуулах /СД/-4, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 11
8 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Зөвөлгөө /СД/-1, 5
9 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 4
10 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, НДД баталгаажуулах /СД/-10, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, 20
11 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
НДД баталгаажуулах /СД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 9
12 Долгоржав.Эр
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 1
13 Должинсүрэн.Да
(Богд)
НДД баталгаажуулах /СД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 8
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-06-18 20:36:32, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр