НЭВТРЭХ
2020.06.17 нд 76 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

14 төрлийн үйлчилгээг 89 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 93% (71 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 7% (5 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 76
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:02:40 00:16:05 6
Тасалбаргүй 00:07:36 08:52:17 70
00:07:12

09:08:22

Биечлэн 00:07:27 09:04:48 73
Утсаар 00:00:28 00:00:28 1
Цахимаар 00:01:33 00:03:06 2
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 12, Уянга - 27, Богд - 1, Баянгол - 5, Зүүнбаян-Улаан - 6, Өлзийт - 5, Нарийнтээл - 11, Төгрөг - 9 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Бусад-3, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-2, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 6
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-6, 6
3 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-4, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 9
4 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
НДД баталгаажуулах /СД/-4, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, 12
5 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-3, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 6
6 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 11
7 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Зөвөлгөө /СД/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, 9
8 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Бусад-1, 7
9 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-12, НДД баталгаажуулах /СД/-9, Зөвөлгөө /СД/-1, 22
10 Должинсүрэн.Да
(Богд)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-06-19 09:26:46, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр