НЭВТРЭХ
2020.06.19 нд 126 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

19 төрлийн үйлчилгээг 137 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 88% (111 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 12% (15 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 126
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:10:30 06:39:25 38
Тасалбаргүй 00:06:27 09:28:27 88
00:07:40

16:07:52

Биечлэн 00:07:48 16:07:27 124
Утсаар 00:00:12 00:00:25 2
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Зүүнбаян-Улаан - 10, Арвайхээр - 65, Нарийнтээл - 6, Уянга - 20, Тарагт - 11, Богд - 6, Хархорин - 6, Төгрөг - 2 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Шалгуулах /материалын хариу/-1, 1
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, 8
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-9, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 11
4 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-5, 5
5 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Тэтгэвэр /сунгалт/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Тодорхойлолт авах-2, Тэтгэвэр /шинэ/-2, 10
6 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-4, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 11
7 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Бусад-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, АЖНД /2020 оны/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 6
8 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 14
9 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 3
10 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-12, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-3, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Бусад-1, АЖНД /2020 оны/-1, 23
11 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Зөвөлгөө /СД/-1, 8
12 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-14, НДД баталгаажуулах /СД/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, 20
13 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-5, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 7
14 Долгоржав.Эр
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-3, 3
15 Должинсүрэн.Да
(Богд)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 7
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-06-19 18:05:50, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр