НЭВТРЭХ
2020.06.29 нд 198 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

23 төрлийн үйлчилгээг 235 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 100% (198 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 198
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:03:38 03:12:40 53
Тасалбаргүй 00:02:41 06:29:57 145
00:02:56

09:42:37

Биечлэн 00:02:56 09:42:37 198
Утсаар 0
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 68, Нарийнтээл - 10, Богд - 35, Уянга - 33, Баянгол - 16, Төгрөг - 3, Хархорин - 3, Тарагт - 7, Өлзийт - 17, Зүүнбаян-Улаан - 1, Бүрд - 2, Батөлзий - 3 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Данс асуух-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-9, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 16
2 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, 2
3 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Тодорхойлолт авах-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, НДШ тайлан өгөх-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 11
4 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 3
5 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Материал /даатгуулагчид өгөх/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-6, 19
6 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
НДД баталгаажуулах /СД/-12, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-12, Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /бусад/-5, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-2, 41
7 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 1
8 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-1, АЖНД /2020 оны/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-3, 10
9 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 11
10 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 4
11 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 15
12 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 1
13 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-36, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 38
14 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-10, НДД баталгаажуулах /СД/-9, 19
15 Март.Цо
(Бүрд)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
16 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-3, 3
17 Долгоржав.Эр
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, 2
18 Должинсүрэн.Да
(Богд)
Зөвөлгөө /бусад/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-16, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-14, 37
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-06-29 18:08:02, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр