НЭВТРЭХ
2020.06.30 нд 131 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

21 төрлийн үйлчилгээг 188 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 100% (131 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 131
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:03:41 00:44:21 12
Тасалбаргүй 00:02:19 04:37:36 119
00:02:27

05:21:57

Биечлэн 00:02:26 05:12:33 128
Утсаар 00:03:08 00:09:24 3
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Баянгол - 13, Арвайхээр - 20, Уянга - 24, Богд - 14, Тарагт - 13, Зүүнбаян-Улаан - 8, Батөлзий - 4, Нарийнтээл - 15, Өлзийт - 17, Төгрөг - 2, Хархорин - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-3, 7
2 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-3, 5
3 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, 2
4 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Тодорхойлолт авах-3, 3
5 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 4
6 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Зөвөлгөө /СД/-2, 13
7 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-13, НДД баталгаажуулах /СД/-17, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-17, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-16, Данс асуух-6, 69
8 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Зөвөлгөө /ЭХМК/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-2, 10
9 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-3, НДШ тайлан өгөх-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, АЖНД /2020 оны/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-2, 15
10 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДД баталгаажуулах /заавал/-7, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, НДШ тайлан өгөх-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, 14
11 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
АЖНД /2020 оны/-1, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 3
12 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /заавал/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Бусад-1, 7
13 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 3
14 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, НДД баталгаажуулах /СД/-9, 17
15 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 1
16 Должинсүрэн.Да
(Богд)
НДД баталгаажуулах /заавал/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-11, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 15
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-06-30 18:17:38, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр