НЭВТРЭХ
2020.07.01 нд 90 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

16 төрлийн үйлчилгээг 97 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 100% (90 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 90
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:20:48 09:00:58 26
Тасалбаргүй 00:04:19 04:36:33 64
00:09:05

13:37:31

Биечлэн 00:09:05 13:37:31 90
Утсаар 0
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 36, Баянгол - 5, Уянга - 16, Богд - 14, Тарагт - 6, Зүүнбаян-Улаан - 3, Нарийнтээл - 1, Төгрөг - 8, Батөлзий - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-5, 12
2 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
3 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-9, 9
4 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 7
5 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
6 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 5
7 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 3
8 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
9 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /СД/-4, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 12
10 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДШ тайлан өгөх-3, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 8
11 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 1
12 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 3
13 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, 5
14 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-5, 10
15 Долгорсүрэн.Ша
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 5
16 Должинсүрэн.Да
(Богд)
НДШ тайлан өгөх-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Бусад-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-5, 14
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-07-01 17:53:56, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр