НЭВТРЭХ
2020.06.01 - 2020.06.30 нд 2617 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :
 
 
33 төрлийн үйлчилгээг 2997 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 92% (2409 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (7 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 8% (201 үйлчлүүлэгч)

 

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 2617
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:13:34 126:55:31 561
Тасалбаргүй 00:05:08 176:17:49 2056
  00:06:57
 
303:13:20
 
 
Биечлэн 00:06:53 292:19:33 2547
Утсаар 00:08:22 07:57:07 57
Цахимаар 00:13:35 02:56:40 13

 

Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Нарийнтээл - 186, Арвайхээр - 849, Уянга - 459, Богд - 332, Баянгол - 194, Хархорин - 132, Баян-Өндөр - 9, Зүүнбаян-Улаан - 76, Төгрөг - 88, Өлзийт - 103, Есөнзүйл - 17, Тарагт - 117, Батөлзий - 23, Гучин-Ус - 8, Бүрд - 11, Сант - 9, Хайрхандулаан - 4 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
 
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэмж/-6, Шалгуулах /материалын хариу/-13, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, Бусад-13, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-7, АЖНД /2020 оны/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-4, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /СД/-3, 55
2 Алтанцэцэг.Ба
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-65, Зөвөлгөө /СД/-11, Материал /даатгуулагчаас авах/-79, НДД баталгаажуулах /СД/-46, НДД баталгаажуулах /заавал/-17, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, Данс асуух-5, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-3, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-9, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 244
4 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-24, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-37, Тэтгэвэр /сунгалт/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-3, 70
5 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-89, 90
6 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Тэтгэвэр /сунгалт/-16, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-39, Бусад-2, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-8, НДД баталгаажуулах /заавал/-7, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-3, НДШ тайлан өгөх-1, Тодорхойлолт авах-31, Тэтгэвэр /шинэ/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 111
7 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-8, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 10
8 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-23, 23
9 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-6, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, Зөвөлгөө /СД/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-17, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-56, НДД баталгаажуулах /СД/-76, Материал /даатгуулагчаас авах/-26, Тэтгэвэр /сунгалт/-3, НДШ тайлан өгөх-2, АЖНД /2020 оны/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-2, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-8, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-18, 222
10 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
АЖНД /2020 оны/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-6, 8
11 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
НДД баталгаажуулах /СД/-8, Бусад-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 17
12 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-47, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-2, Бусад-1, Тодорхойлолт авах-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-3, АЖНД /2020 оны/-1, Зөвөлгөө /СД/-3, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-35, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, Данс асуух-9, Шалгуулах /материалын хариу/-2, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-7, Зөвөлгөө /бусад/-9, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-57, НДД баталгаажуулах /СД/-62, Шалгуулах /тэтгэвэр/-10, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-7, 263
13 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-8, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-15, Тэтгэвэр /шинэ/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-6, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-29, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-7, АЖНД /2020 оны/-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-4, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-2, Шалгуулах /тэтгэвэр/-5, 80
14 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Зөвөлгөө /бусад/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-3, НДШ тайлан өгөх-3, АЖНД /2020 оны/-20, НДД баталгаажуулах /СД/-52, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-55, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-15, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-8, Бусад-16, Шалгуулах /тэтгэвэр/-5, Шалгуулах /тэтгэмж/-5, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-2, 191
15 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДД баталгаажуулах /заавал/-12, Тэтгэвэр /шинэ/-5, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Тодорхойлолт авах-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-19, АЖНД баталгаажилтын хуудас /2013 оны/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-40, Зөвөлгөө /бусад/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-7, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-24, АЖНД /2020 оны/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-23, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-3, Архивын лавлагаа авах /баримт/-5, Зөвөлгөө /СД/-4, Зөвөлгөө /ЭХМК/-5, НДШ тайлан өгөх-9, 164
16 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Зөвөлгөө /ЭМД/-9, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-29, Зөвөлгөө /СД/-19, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-15, НДД баталгаажуулах /заавал/-10, Материал /даатгуулагчаас авах/-11, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-2, АЖНД /2020 оны/-4, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, НДШ тайлан өгөх-2, НДД баталгаажуулах /СД/-27, 134
17 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-64, Шалгуулах /тэтгэмж/-10, Шалгуулах /тэтгэвэр/-18, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-13, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-14, Тэтгэвэр /сунгалт/-6, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, Зөвөлгөө /СД/-3, Тодорхойлолт авах-1, Бусад-3, АЖНД /2020 оны/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-53, 197
18 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, АЖНД /2020 оны/-1, Данс асуух-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 12
19 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-12, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 22
20 Гансэрээтэр.Бя
(Хархорин)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
21 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-25, Бусад-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-18, Зөвөлгөө /СД/-3, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, 55
22 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-11, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, УБ-н мэдээлэл шинэчилсэн-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-195, 213
23 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-120, НДД баталгаажуулах /СД/-155, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-4, Зөвөлгөө /СД/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 283
24 Март.Цо
(Бүрд)
Материал /даатгуулагчаас авах/-10, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 11
25 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-30, НДД баталгаажуулах /СД/-62, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-16, Шалгуулах /тэтгэмж/-19, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 130
26 Долгоржав.Эр
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-38, 38
27 Должинсүрэн.Да
(Богд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-140, Тэтгэвэр /шинэ/-7, НДД баталгаажуулах /СД/-152, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-9, НДД баталгаажуулах /заавал/-21, НДШ тайлан өгөх-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-6, Бусад-3, Зөвөлгөө /бусад/-3, 343
28 Нэргүй.Ал
(Сант)
Материал /даатгуулагчаас авах/-9, 9
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал : <
НИЙТЭЛСЭН : 2020-07-01 17:57:13, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр