НЭВТРЭХ
2020.07.02 нд 98 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

12 төрлийн үйлчилгээг 104 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 100% (98 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 98
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:15:53 01:51:15 7
Тасалбаргүй 00:07:03 10:41:51 91
00:07:41

12:33:06

Биечлэн 00:07:41 12:33:06 98
Утсаар 0
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 13, Богд - 27, Уянга - 34, Нарийнтээл - 2, Тарагт - 9, Зүүнбаян-Улаан - 1, Хархорин - 8, Баянгол - 3, Бүрд - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 7
2 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Тодорхойлолт авах-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 2
3 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 4
4 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
5 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 2
6 Оюун.Ша
(Тарагт)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДШ тайлан өгөх-4, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 10
7 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /заавал/-6, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Шалгуулах /тэтгэвэр/-3, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 17
8 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Тэтгэвэр /шинэ/-3, 3
9 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 4
10 Ану.Тө
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-8, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-10, 18
11 Март.Цо
(Бүрд)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
12 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 5
13 Должинсүрэн.Да
(Богд)
НДД баталгаажуулах /СД/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДШ тайлан өгөх-19, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 30
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-07-02 18:09:10, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр