НЭВТРЭХ
2020.07.06 нд 113 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

19 төрлийн үйлчилгээг 125 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 92% (104 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 1% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 7% (8 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 113
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:04:31 00:45:11 10
Тасалбаргүй 00:02:32 04:21:11 103
00:02:42

05:06:22

Биечлэн 00:02:43 05:06:03 112
Утсаар 00:00:19 00:00:19 1
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Баян-Өндөр - 1, Бүрд - 2, Арвайхээр - 38, Хархорин - 8, Уянга - 16, Зүүнбаян-Улаан - 3, Төгрөг - 7, Баянгол - 5, Богд - 8, Тарагт - 8, Гучин-Ус - 1, Өлзийт - 5, Есөнзүйл - 2, Нарийнтээл - 9 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-6, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 9
2 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 6
3 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-4, 4
4 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, 1
5 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
6 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 5
7 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
8 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 2
9 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-2, 10
10 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 4
11 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 9
12 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Зөвөлгөө /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Бусад-1, 13
13 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, АЖНД /2020 оны/-2, 7
14 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 2
15 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, НДД баталгаажуулах /СД/-4, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 11
16 Ану.Тө
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-8, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 14
17 Март.Цо
(Бүрд)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 2
18 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-4, 9
19 Долгоржав.Эр
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-7, 7
20 Должинсүрэн.Да
(Богд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, 8
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-07-07 16:41:35, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр