НЭВТРЭХ
2020.07.08 нд 42 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

12 төрлийн үйлчилгээг 42 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 74% (31 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 2% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 24% (10 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 42
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:19:46 03:17:46 10
Тасалбаргүй 00:01:05 00:35:06 32
00:05:32

03:52:52

Биечлэн 00:05:32 03:52:52 42
Утсаар 0
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Тарагт - 1, Арвайхээр - 18, Төгрөг - 6, Уянга - 2, Хархорин - 4, Нарийнтээл - 11 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, 10
2 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
3 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-2, Материал /даатгуулагчид өгөх/-5, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Бусад-3, 11
4 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, 1
5 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 6
6 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 2
7 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 2
8 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-4, 4
9 Долгоржав.Эр
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-4, 4
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-07-08 17:59:16, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр