НЭВТРЭХ
2020.07.10 нд 40 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

12 төрлийн үйлчилгээг 43 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 88% (35 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 13% (5 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 40
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:06:21 01:09:52 11
Тасалбаргүй 00:12:01 05:48:47 29
00:10:27

06:58:39

Биечлэн 00:10:27 06:58:39 40
Утсаар 0
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 16, Уянга - 3, Тарагт - 5, Төгрөг - 4, Богд - 2, Хархорин - 10 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Бусад-3, 3
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-5, 6
3 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, 2
4 Оюун.Ша
(Тарагт)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, СДД-н гэрээ байгуулах-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, 7
5 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 4
6 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 1
7 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Тэтгэвэр /шинэ/-7, 7
8 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 2
9 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 4
10 Ану.Тө
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 2
11 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-3, 3
12 Должинсүрэн.Да
(Богд)
Бусад-2, 2
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-07-10 17:58:00, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр