НЭВТРЭХ
Арвайхээр суманд 2020.07.16 -ний өдөр 33 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

8 төрлийн үйлчилгээг 35 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 94% (31 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 6% (2 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 33
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:08:23 03:38:07 26
Тасалбаргүй 00:01:50 00:12:53 7
00:07:00

03:51:00

Биечлэн 00:07:08 03:48:31 32
Утсаар 00:02:29 00:02:29 1
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 33 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 1
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Материал /даатгуулагчид өгөх/-2, 12
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
4 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 6
5 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-11, 11
6 Долгоржав.Эр
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-4, 4
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-07-16 17:56:28, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр