НЭВТРЭХ
2020.07.17 нд 63 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

15 төрлийн үйлчилгээг 69 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 90% (57 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 2% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 8% (5 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 63
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:06:15 01:27:33 14
Тасалбаргүй 00:01:59 01:37:46 49
00:02:56

03:05:19

Биечлэн 00:02:57 03:03:40 62
Утсаар 00:01:39 00:01:39 1
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 21, Уянга - 11, Хархорин - 8, Тарагт - 6, Богд - 6, Батөлзий - 1, Баян-Өндөр - 5, Зүүнбаян-Улаан - 1, Төгрөг - 4 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 1
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-8, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 9
3 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-5, 5
4 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
5 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, 1
6 Оюун.Ша
(Тарагт)
СДД-н гэрээ байгуулах-2, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 8
7 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 7
8 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-3, 4
9 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 4
10 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 4
11 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, НДД баталгаажуулах /СД/-3, СДД-н гэрээ байгуулах-1, 10
12 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-4, 4
13 Долгоржав.Эр
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-3, АЖНД /2013 оны/-1, 4
14 Долгорсүрэн.Ша
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
15 Должинсүрэн.Да
(Богд)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 6
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-07-17 17:59:55, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр