НЭВТРЭХ
2020.07.20 нд 50 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

17 төрлийн үйлчилгээг 60 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 84% (42 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 16% (8 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 50
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:10:30 00:31:32 3
Тасалбаргүй 00:03:10 02:29:34 47
00:03:37

03:01:06

Биечлэн 00:03:29 02:33:37 44
Утсаар 00:03:00 00:12:01 4
Цахимаар 00:07:44 00:15:28 2
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 23, Баруунбаян-Улаан - 4, Уянга - 7, Богд - 4, Зүүнбаян-Улаан - 4, Бүрд - 1, Батөлзий - 2, Төгрөг - 5 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, Шалгуулах /материалын хариу/-4, Бусад-1, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 8
2 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 1
3 Эрдэнэтунгалаг.Ам
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 5
4 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
5 Энхжаргал.Ре
(Баруунбаян-Улаан)
Тэтгэвэр /шинэ/-4, 4
6 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, СДД-н гэрээ байгуулах-1, 4
7 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 6
8 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-6, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 14
9 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 2
10 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, 7
11 Март.Цо
(Бүрд)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
12 Долгоржав.Эр
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, 2
13 Должинсүрэн.Да
(Богд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Бусад-2, 4
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-07-20 17:55:30, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр