НЭВТРЭХ
2020.07.21 нд 42 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

12 төрлийн үйлчилгээг 51 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 95% (40 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 5% (2 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 42
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 0
Тасалбаргүй 00:09:40 06:46:25 42
00:09:40

06:46:25

Биечлэн 00:09:40 06:46:25 42
Утсаар 0
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 21, Баянгол - 9, Хархорин - 1, Гучин-Ус - 1, Төгрөг - 4, Зүүнбаян-Улаан - 5, Богд - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-9, Тодорхойлолт авах-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 12
2 Эрдэнэтунгалаг.Ам
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
3 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Материал /даатгуулагчид өгөх/-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 9
4 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, СДД-н гэрээ байгуулах-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 5
5 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 5
6 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-7, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, Зөвөлгөө /СД/-1, 15
7 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 1
8 Должинсүрэн.Да
(Богд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
9 Дуламсүрэн.Ад
(Гучин-Ус)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-07-21 17:59:03, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр