НЭВТРЭХ
2020.07.22 нд 53 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

16 төрлийн үйлчилгээг 67 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 91% (48 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 9% (5 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 53
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 0
Тасалбаргүй 00:03:42 03:16:17 53
00:03:42

03:16:17

Биечлэн 00:03:29 03:01:34 52
Утсаар 00:14:43 00:14:43 1
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Төгрөг - 7, Арвайхээр - 13, Баянгол - 21, Богд - 6, Батөлзий - 1, Уянга - 5 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
2 Эрдэнэтунгалаг.Ам
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
3 Чинбаяр.Цо
(Батөлзий)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
4 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Материал /даатгуулагчаас авах/-9, НДД баталгаажуулах /СД/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДШ тайлан өгөх-1, 22
5 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, СДД-н гэрээ байгуулах-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, АЖНД /2020 оны/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 12
6 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, Зөвөлгөө /СД/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 15
7 Ану.Тө
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 5
8 Долгоржав.Эр
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-3, 3
9 Должинсүрэн.Да
(Богд)
Бусад-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 6
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-07-22 17:56:14, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр